מגדלים מגלים

כיתות ג' - ד'
פעילות הרפתקאות ברחבי המצודה סביב מבנים ואירועים מרכזיים בתולדות העיר

חוברת הרפתקאות מובילה את התלמידים במבוכי המצודה, במגדלים ובמעברים הנסתרים ומפגישה אותם עם ירושלים של מגדלים, צריחי כנסיות, כיפות ומסגדים. התלמידים מכירים את המצודה, את מרכיביה ואת חשיבותה האסטרטגית לאורך השנים. הם שומעים על השליטים אשר שלטו בירושלים ומתבוננים במגדלים הרבים שנבנו בעיר בתקופות מרכזיות בעברה.

משך הפעילות: שעתיים

מחלקת חינוך והדרכה
טלפון: 02-6265347
פקס: 02-6264014
education@tod.org.il