Google Street View

ברחבי המצודה וחדרי תערוכת הקבע

הצטרפו למסע של גוגל ברחבי המצודה ובחללי התצוגה. הפרויקט העולמי והשאפתני של גוגל לא פסח על מגדל דוד ובאמצעות תלת-אופן תיעד את המוזאון כדי שכל אחד, גם אם הוא גר בצד השני של העולם, יוכל לטייל בו כאילו היה כאן בעצמו!

Google Street View