מגזר ערבי

אחת ממטרות המוזיאון היא לתת מענה לצרכים השונים של קהילות שונות והוא פועל לגיבוש תכניות פרטניות עם אוכלוסיות היעד עצמן. כך לדוגמא, מוצעות תכניות לתלמידים מהמגזר הערבי.

לפעילויות מחלקת החינוך בערבית, הקישו כאן >

מחלקת חינוך והדרכה
טלפון: 02-6265347
פקס: 02-6264014
education@tod.org.il