חינוך מיוחד

special needs

זאת ירושלים

פעילות על ירושלים מותאמת לבעלי צרכים מיוחדים
בפעילות חווייתית זו המשלבת משחקים, אמצעי לימוד והמחשה התלמידים לומדים להכיר את מצודת ירושלים ואת מערך הביצורים הקדום...
מידע נוסף >
מחלקת חינוך והדרכה
טלפון: 02-6265347
פקס: 02-6264014
education@tod.org.il