גיאוגרפיה קדושה

יום ו’  |  8.11

במסגרת סדרת סיורי ‘מסה’ – ימי ביזנטיון בירושלים  |  סיורים בעקבות אנשים, קהילות ומקומות בירושלים הביזנטית

קו מקווקו

סיור בעקבות “הגאוגרפיה הקדושה” של ירושלים באמצעות אחד התיאורים המרתקים והייחודיים של ירושלים הקדומה – מפת מידבא. נצא למסע בין האתרים השונים המצוינים במפה ונכיר את סיפור התקדשות ירושלים הנוצרית בתקופה הביזנטית.

נתחיל את הסיור בכיכר צה”ל בסקירה של ירושלים העתיקה וחומותיה, נמשיך לכנסיית הקבר, סמל לפאר היצירה הביזנטית. נלך לאורך הקארדו הרומי-ביזנטי עד להעתק מפת מידבא, נרד אל שרידי כנסיית הניאה המופלאה, ונסיים בדגם ירושלים הביזנטית בכנסיית פטרוס אין גליקנטו.

שעה: 10:00

מדריך: ד”ר עמיחי שוורץ

משך הסיור: 3 שעות

מחיר: 90 ₪ / 80 ₪

Artboard 2-4

  • הסיור בהרשמה מראש בלבד
  • נקודת המפגש תמסר לאחר ההזמנה