איסלאם

Coffee and Coffeehouses in Ottoman Jerusalem
עדי נמיה-כהן_עדנה עסיס | 11/10/2021
An Almond for Your Health
עדי נמיה-כהן_עדנה עסיס | 13/06/2021
Eating Bananas with Honey in the Shadow of the Dome of the Rock
עדי נמיה-כהן_עדנה עסיס | 06/06/2021