תבליט עץ שמטרתו להראות את שורשי ההתיישבות היהודית בעיר בתקופה האיובית. תצוגת הקבע (מוזיאון מגדל דוד, ירושלים)

Ayyubid Period

1187 CE

The exhibit focuses on the rule of the Ayyubids in Jerusalem beginning with the city’s conquest by Saladin (1187 CE), founder of the Ayyubid dynasty in Egypt. The exhibit follows the long struggle between the Ayyubids and the Crusaders for control of city – a struggle which ended in a peace treaty between the Crusader king Frederick II and the Ayyubid ruler.

דיורמה של הסבת סנטה אנה למדרסה ללימודי אסלאם, תצוגת הקבע (מוזיאון מגדל דוד, ירושלים)

St. Anne's

Under Ayyubid rule, all Christian symbols in Jerusalem were erased and most churches were converted into mosques and Muslim religious institutions. On Saladin’s orders, St. Anne’s Church was turned into a madrasa (an Islamic religious seminary) and renamed Al Madrasa Al Salahiya, in his honor. The structure continued to serve as a religious seminary until the mid 18th century.

The conversion of St. Anne’s Church to a madrasa for Islamic studies.
Diorama.

דיורמה של צלאח אל-דין מחוץ לחומות העיר ירושלים, תצוגת הקבע (מוזיאון מגדל דוד, ירושלים)

Saladin at the Gates of Jerusalem

Visual image of Saladin at the gates of Jerusalem inspired by Ibn Al Athir’s description in the 13th century: “The city was transferred (to the new rulers) on Friday, the 27th day of the month of Rajab (October 2, 1187) …and Saladin stationed one of his trusted officers, from among the emirs, at each of the city gates, in order to collect the taxes which had been imposed upon the residents of the city…” From Ibn Al Athir, The Complete History, 13th century.

Saladin outside the walls of Jerusalem
Diorama