העתק מתוך מפה צלבנית ובה תאור הקרב בין צלבנים למוסלמים. תצוגת הקבע (מוזיאון מגדל דוד, ירושלים)

Crusader Period

1099 CE

The exhibit explores the Christian character of Jerusalem after the Crusader conquest (July 15, 1099). The city was declared the capital of the “The Latin Kingdom of Jerusalem”, mosques were turned into churches, many monasteries were restored and built and Jerusalem became the seat of various Christian groups.

העתק חותם מלכי הצלבנים, מאה ה-12. תצוגת הקבע (מוזיאון מגדל דוד, ירושלים)

Royal Seal of the Crusader Kings

Royal seal of the Crusader kings bearing the symbols of the Latin Kingdom of Jerusalem: Templum Domini – the Dome of the Rock with a cross at the top, the Tower of David and the Church of the Holy Sepulchre. These structures symbolized the victory of Christianity over Islam, the royal seat and the embodiment of Christianity.

Royal Seal of the Crusader Kings bearing the symbols of the Latin Kingdom of Jerusalem, 12th century
Enlarged copy courtesy the National Library of France, Paris

פסל אביר ממסדר הטמפלרים, תצוגת הקבע (מוזיאון מגדל דוד, ירושלים)

Knightly Orders

Four knightly orders were based in Crusader Jerusalem – the Knights Templar, the Knights Hospitaller, the Teutonic Order and the Order of St. Lazarus. The knightly orders combined two ideals: chivalry and monasticism. The exhibit includes four statues of knights, each representing one of the four orders with its unique characteristics.

Templar knight
Imitation marble statue, scale 2:3

דיורמה של השוק בתקופה הצלבנית, תצוגת הקבע (מוזיאון מגדל דוד, ירושלים)

The Markets

Visual image of one of the markets of the Crusader period inspired by the words of an anonymous pilgrim in a 13th century French manuscript: “On the left of the exchangers is a street covered by vault, called the street of Herbs. Here all the fruits of the city and the vegetables and spices are sold…” From “La Citez de Iherusalem”, 13th century.

Diorama / Scene over multilayered glass painting