ציור המתאר מדרסה והפעילות המתרחשת בה: דיון, תפילה ולימוד. תצוגת הקבע (מוזיאון מגדל דוד, ירושלים)

Mamluk Period

1260 CE

The exhibition describes Mamluk rule in Jerusalem from 1260 until the city’s conquest by the Ottomans in 1517. The Mamluks, originally slaves who came from the Asian plains, emphasized Jerusalem’s religious status and made the city a center of Islamic study containing madrassas (religious colleges), mosques and splendid religious structures. The exhibit highlights the city’s religious significance and the shared life of the various communities in the city as well as the Mamluk attitude towards non-Muslim minorities.

דיורמה ובה דמויות ממלוכיות אופייניות, תצוגת הקבע (מוזיאון מגדל דוד, ירושלים)

Mamluks on the Streets of Jerusalem

The Mamluks were educated in special schools focusing on military and Islamic studies. They created an elite military force which ruled vast areas, including Jerusalem, from their center in Cairo.

The diorama in the exhibit shows a street scene of typical Mamluk characters and illustrates their origin, dress and special characteristics.

דיורמה המתארת את הארכיטקטורה הממלוכית המיוחדת, ומציגה את בני העדות השונות המזוהות על פי צבעי מגבעותיהן. תצוגת הקבע (מוזיאון מגדל דוד, ירושלים)

The Splendor of Mamluk Building

Mamluk architecture was remarkable for the ornamentation on building facades and was characterized by the combination of different shades of stones, stone carvings, dedication plaques and more.

The Diorama in the exhibit depicts the unique Mamluk architecture and shows the members of the city’s various communities – distinguished by the colors of their headdress.