ציור המראה את החיים בארמונות האומיים מדרום להר הבית. תצוגת הקבע (מוזיאון מגדל דוד, ירושלים)

Muslim Period

638 CE

The exhibit recounts over 400 years of Muslim domination in Jerusalem, beginning in 638 CE, when the city surrendered without battle to the Muslim conquerors and became the third most important religious center for Islam.

The exhibit includes a unique model depicting the structure of the Dome of the Rock as it looked soon after it was built (7th century CE), reconstructing the ornaments of the building façade which adorned its walls. The ornaments are similar to those of the great mosque in Damascus.

העתק מסע הלילה של הנביא מוחמד על פי איור בכתב יד פרסי, טבריז 1505 לערך. תצוגת הקבע (מוזיאון מגדל דוד, ירושלים)

Prophet Mohammed’s Night Journey

The sanctity of Jerusalem in Islam is based on an Islamic tradition originating in the 17th Sura of the Koran. According to the tradition, the Prophet Mohammed was carried on the back of his winged horse (al-Buraq) from Mecca to Jerusalem and from the rock on Temple Mount, the Prophet ascended to the highest of heavens.

Prophet Mohammed’s night journey enlarged copy (detail)
Persian manuscript, Tabriz, c. 1505
courtesy of the Trunifer Collection, Lucerne.

דגם מבנה כיפת הסלע, כפי שנראה סמוך לבנייתו. תצוגת הקבע (מוזיאון מגדל דוד, ירושלים)

The Dome of the Rock

In 691 CE, Caliph Abd al-Malik built the Dome of the Rock (Qubbat as-Sakhrah) as a dwelling for the sacred rock. The splendid structure was built on Mount Moriah and sought to overshadow the Church of the Holy Sepulcher. It has since become a symbol of Islam. The walls of the Dome of the Rock were covered in rich glass mosaics both inside and out. The outer mosaics were later replaced by ceramic tiles.

The structure of the Dome of the Rock as it looked soon after it was built
Section model.