friends

אגודת ידידי המוזיאון

אגודת ידידי מוזיאון מגדל דוד פועלת במטרה לקדם את הקשר בין המוזיאון ובין קהל אוהבי ירושלים על כל היבטיה – היסטוריה, ארכיאולוגיה, אמנות, תרבות וחברה. האגודה תומכת בפרויקטים רבים של המוזיאון ומעניקה לחבריה הזדמנות לקחת חלק במיזמים ייחודים.

פניו של מוזיאון מגדל דוד אל העתיד ובמרכז המיזמים הזוכים לתמיכת אגודת הידידים מצוי תהליך שדרוג וחידוש המוזיאון. במסגרת תהליך השדרוג עתיד המוזיאון לשנות את פניו – חללי תצוגה מעוצבים, אתרים ארכיאולוגיים שטרם נפתחו לקהל הרחב וטכנולוגיות מתקדמות – כל אלה ישולבו יחדיו ויספרו את קורותיה של העיר ירושלים.

יחד עם זאת ממשיך צוות המוזיאון בפיתוח סיורים ופעילויות חינוכיות; בהנגשת התצוגה ואירוח אוכלוסיות מגוונות כחיילים ואנשים עם צרכים מיוחדים; בפיתוח טכנולוגיות מתקדמות בשירות מוסדות תרבות ושיפור חווית המבקר במסגרת מעבדת החדשנות של המוזיאון – TOD Innovation Lab – וכמובן בל נשכח את אירועי התרבות, החגיגות והפסטיבלים הסוחפים קהל צעיר וצוהל שבא לחגוג את עושרה של העיר.

תמיכתכם במוזיאון מאפשרת לנו להתפתח לכיוונים חדשים ומסקרנים ולחלוק עמכם את הנעשה במוזיאון ואת שעוד עתיד להתרחש בין כתליו.

פירוט זכויות חברי האגודה:
טופס חברות
סוג החברות

* 85% מהתרומה שלך ניתנים לניכוי מס