Ashtocrash

מפאר לאפר

 סדרת הרצאות מקוונות

סה״כ לתשלום
0.00 ₪

לרגל שלושת השבועות - יז' בתמוז לט' באב

סדרת הרצאות מקוונות מרתקת המגוללת את סיפור חורבנו של בית המקדש הראשון ואת פארו וחורבנו של הבית השני.

בשלוש ההרצאות סוקר ד"ר שמואל בהט את האירועים שהובילו לחורבן הבית הראשון והשני
ואת העדויות הארכיאולוגיות בירושלים לחורבנות אלה.
דרך ההרצאות נעמוד על פארו של המקדש ועל מרכזיותו בחיי העם היהודי –
כפי שהם משתקפים במקורות תנ"כיים, במקורות היסטוריים ובממצאים ארכיאולוגיים.

ניתן לרכוש באתר סידרה בלבד.

לנרשמי הסדרה הקלטות ההרצאות תהיינה זמינות באיזור האישי באתר למשך חודש.

לרכישת הרצאה בודדת התקשרו למוקד ההזמנות 2884* (לא תתאפשר גישה להקלטת ההרצאה)

חורבן הבית הראשון - מבט מקראי, היסטורי וארכיאולוגי

אילו אירועים הביאו לחורבן הבית הראשון ואילו עדויות קיימות לחורבן עצמו?
ההרצאה תסקור את תולדות החורבן בעזרת שילוב של מקורות תנכיים, כתובות היסטוריות וממצאים ארכיאולוגיים שנחשפו בירושלים ובסביבתה.

תאריך: 28.6.21     שעות: 18:00-19:30

הר הבית בתפארתו - בימי הבית השני

בשלהי ימי הבית השני נבנה הר הבית מחדש כמתחם מקודש, מפואר ואדיר ממדים.
בהר ובין כתליו נמצאו ממצאים המאפשרים להכיר מעט מסודותיו ומפארו בשלהי ימי הבית השני.
ההרצאה תעקוב אחר התפתחותו של ההר ומראהו בימי הבית השני ותתאר את מרכזיותו בחיי העם היהודי.

תאריך: 5.7.21     שעות: 18:00-19:30

החורבן ותוצאותיו- התיאורים ההיסטוריים והעדויות הארכיאולוגיות

אירועי המרד הגדול של היהודים ברומאים שהובילו לחורבן הבית השני ותהליך החורבן עצמו זכו לתיאור מפורט בכתביו של יוסף בן מתתיהו, ועדויות לחורבן התגלו במקומות רבים בירושלים.
ההרצאה תתאר את הרקע למרד, את מהלכיו העיקריים ואת הממצאים המעידים על עוצמת החורבן של ירושלים בסוף ימי הבית השני.

תאריך: 12.7.21     שעות: 18:00-19:30

כמה פרטים חשובים
Calendar
תאריכים ושעות
ימי שני 28.6, 5.7, 12.7
18:00-19:30
 price-icon.png
מחיר
90 ש"ח לסדרה

(40 ש"ח להרצאה בודדת)
מדריך
מרצה
דר' שמואל בהט