תערוכת הצלמים

זכריה קוטלר

שנות פעילות בירושלים: 1920–1930 בקירוב

זכריה קוטלר, חותמת

זכריה קוטלר, חותמת

ככל הנראה עלה לארץ מהעיר ז'יטומיר באוקראינה. בתחילת שנות העשרים פתח סטודיו בירושלים. בשנים 1921–1924 צילם עבור סולל בונה והחברה הפיקה אלבום של תצלומיו ממחצבות ירושלים. בראשית שנות העשרים הפיק אלבום תמונות של מראות ארץ ישראל וירושלים. צילם נופים ודמויות ירושלמיות בסגנון פיקטוריאלי. צילומיו לסולל בונה מתאפיינים בשימוש באור וצל דרמטיים וקומפוזיציות מדוייקות.

זכריה קוטלר: מתוך אלבום סולל בונה, פועלים חוצבים בהר, 1920–1924, העתק מהדפסת כסף | אוסף משפחת רימון, חיפהזכריה קוטלר: מתוך אלבום סולל בונה, פועלים חוצבים בהר, 1920–1924, העתק מהדפסת כסף | אוסף משפחת רימון, חיפה זכריה קוטלר: מתוך אלבום סולל בונה, פועלים חוצבים בהר, 1920–1924, העתק מהדפסת כסף | אוסף משפחת רימון, חיפהזכריה קוטלר: מתוך אלבום סולל בונה, פועלים חוצבים בהר, 1920–1924, העתק מהדפסת כסף | אוסף משפחת רימון, חיפה
פועלים חוצבים בהר
זכריה קוטלר: מתוך אלבום סולל בונה, פיצוץ במחצבה, 1920–1924, העתק מהדפסת כסף מגוונת | אוסף משפחת רימון, חיפה זכריה קוטלר: מתוך אלבום סולל בונה, פיצוץ במחצבה, 1920–1924, העתק מהדפסת כסף מגוונת | אוסף משפחת רימון, חיפה
פיצוץ במחצבה