tzionot_jerusalem2.jpg (

ציון בציונות

המדיניות הציונית בשאלת ירושלים

בין השנים 1949-1937

סה״כ לתשלום
0.00 ₪
סוגיית ירושלים כעיר הבירה הציונית

ב-14.5.2018 הועברה השגרירות האמריקאית לירושלים. רק אז, לראשונה מאז ראשית הציונות, הכירה מעצמה בכירה בירושלים כבירת מדינת ישראל והעבירה את השגרירות לעיר.

נעסוק בסוגיה המרתקת שמעסיקה את הפוליטיקה הציונית ואת הפוליטיקה המדינית משנות השלושים ועד ימינו, וננסה לברור: מה היה יחסה של התנועה הציונית לירושלים בשנות השלושים? מדוע נקבע קו הפסקת האש ביננו לבין הירדנים באופן שהותיר בכך את המקומות הקדושים בשליטת ירדן? והאם ההכרזה על עצמאות ישראל הביאה מיד לקביעה כי ירושלים היא בירת ישראל.

---

במסגרת ארץ ציון - ירושלים, סדרת 5 הרצאות מקוונות העוסקות בציונות ובמלחמת העצמאות במבט ירושלמי, לרגל הימים הלאומיים: יום השואה, יום הזיכרון לחללי צה"ל, יום העצמאות ויום ירושלים.

כמה פרטים חשובים
 icon-clock.png
תאריך ושעה
יום ג׳
4.5.21
19:30 - 18:00
 price-icon.png
מחיר
סדרה (5 הרצאות) - 150 ₪
הרצאה בודדת - 40 ₪
מדריך
מרצה
משה חרמץ