הסכם רישיון להורדת המדריך הקולי

הסכם רישיון

על ידי לחיצה על "אני מסכים/ה", או על ידי הורדה או שימוש במדריך הקולי של מוזיאון מגדל דוד או בכל חלק אחר ממנו, הנך מסכים/ה להיות כפוף/ה לתנאים של הסכם זה. אם אינך מסכים/ה לתנאים של הסכם זה, אל תוריד/י או תשתמש/י במדריך הקולי או בכל חלק אחר ממנו.

1. רישיון מוגבל שאינו בלעדי – מוזיאון מגדל דוד מעניק לך בזאת, רישיון אישי, שאינו בלעדי, ושאינו ניתן להעברה, כדי להוריד את המדריך הקולי למחשב האישי שלך ו/או להתקן אישי המיועד לשימוש אישי כמו טלפונים סלולריים, אייפודים או כל נגן MP3 אחר, לצפות, להקשיב, ולהשתמש במדריך הקולי לשימושך האישי, פנימי. כל שימוש אחר, לרבות, שימוש מסחרי ללא הגבלה, אסור בהחלט.

2. בעלות על הזכויות – כל הזכויות, לרבות זכויות יוצרים וכל זכויות אחרות של קניין רוחני הקשורות למדריך הקולי שהורדת, שמורות, ושייכות אך ורק למוזיאון מגדל דוד.

3. הגבלות הרישיון – מבלי להגביל את האמור לעיל בסעיף 2, הנך מאשר/ת ומסכים/ה כי ההורדה של המדריך הקולי לא מעניקה לך כל זכות מסחרית או פרסומית לשימוש במדריך הקולי. מבלי להגביל את האמור לעיל הנך מאשר/ת ומסכים/ה כי למעט המותר על פי החוק, המדריך הקולי (וכל חלק אחר ממנו) אינו מותר לשכפול, ואינו מותר להצגה בתערוכות בשלמותו או בחלקו בפני מקומות ציבוריים.
בנוסף, הנך מסכים/ה כי לא ניתן:
•לערוך, לשנות, לתרגם או ליצור עבודות נגזרות או עיבודים למדריך הקולי;
•להעתיק, לשחזר, לשכפל, להקצות, להעביר, לתת, לחשוף, להשכיר, להחכיר או לשתף כל חלק מהמדריך הקולי או את זכויותיך במסגרת הסכם זה;
•להעתיק או לשכפל אחרת (לרבות צריבה) את קבצי המולטימדיה של המדריך הקולי, או כל חלק ממנו, על גבי מכשיר אחר, זיכרון או התקן כולל תקליטורים, DVD, VCDs או כל מכשיר כזה או אחר הידוע כעת או שיומצא בהמשך;
•לעקוף, להימנע, להסיר, לבטל, או לפגוע בכל הזכויות הדיגיטליות של תוכנת הניהול של המדריך הקולי אליה הוא קשור;
•להעתיק, לשכפל, לפרק או לכווץ את קובץ המחשב שבו מאוחסן המדריך הקולי לצורה קריאה;
•להשתמש במדריך הקולי בעסק מתחרה.

4. ויתור על אחריות – הנך מאשר/ת ומסכים/ה לתנאי ההכרחי שהמדריך הקולי ניתן "כמות שהוא", וכי את/ה מוריד/ה את המדריך על אחריותך בלבד. לכן, הנך מודע/ת ומסכים/ה כי המדריך הקולי עשוי להיות לא מתאים למטרות שלך, או לספק את הציפיות שלך או הדרישות שלך כלפיו. את/ה גם מכיר/ה בכך ומסכים/ה כי הסיור הקולי יכול להכיל טעויות או מרכיבים מזיקים אחרים.