bader

משייח' באדר לשערי צדק א'

נכתב ע"י: נטע ירון
|
30/05/2019
113

מצבות מכוסות בטון? קבורה "על תנאי"?? בין בניין בית המשפט העליון וגן סאקר על מורדות הגבעה – מסתתר בית קברות ייחודי עם סיפור פחות מוכר. במשך מאות שנים יהודי ירושלים קברו את מתיהם בבית הקברות ההיסטורי שבהר הזיתים. לא רק בני העיר ירושלים נקברו שם, רבים באו אל ירושלים במטרה להיקבר בבית קברות שסביבו התפתחו גם מסורות.
אך עם פרוץ מלחמת העצמאות הפכה הדרך להר הזיתים לקשה ומסוכנת. בתחילה המשיכה הקבורה בהר הזיתים תוך ליווי בריטי ואף בתנאים קשים שהביאה את הקבורה להיות חפוזה ומסוכנת. מחשש לגורל המלווים וחוסר היכולת לערוך לוויה ראויה הוחלט כי יקצו לחברה קדישא "קהילת ירושלים" כמה שטחים שבהם יערכו קבורות זמניות עד אשר ניתן יהיה להביא את המתים לקברות עולם בהר הזיתים. זו הסיבה שגם הוחלט לקבור את המתים תחילה בארונות.
כך קמו מספר בתי קברות זמניים כמו זה שבשייח' באדר. לכן, עדיין ניתן לראות את הכיתוב על חלק מהמצבות ובהן כתוב "על תנאי". אלא שלאחר המלחמה חולקה ירושלים ובית הקברות ההיסטורי שעל הר הזיתים היה בשטחה של ממלכת ירדן. בשייח' באדר המשיכו לקבור את המתים עד לשנת 1952. חלק מהקברים הועברו לבתי עלמין אחרים וחלק נשארו בשייח' באדר שעדיין מתוחזק על ידי חברה קדישא "קהילת ירושלים".

בבית הקברות סיפורים עצובים, מרתקים ורבים מהם לא ידועים. הצטרפו אלינו לסיור בהדרכת יהושע לביא, בבית הקברות שנמצא ממש במרכז ירושלים, מעל גן סאקר. נספר את סיפורם של האנשים שנקברו בבתי הקברות הזמניים, אלה שזכו לקבר כפול ואלה שלא זכו למצבה. נשמע על אלה שלא זכו למנוחה אחרונה ולאחר מלחמת העצמאות הועברו לבתי קברות אחרים בעיר ונבין את מצבה של ירושלים בשנות החמישים.

יום שישי, 14.6, 10:00

הזמינו כרטיסים>>

 

אולי יעניין אתכם גם:

כתיבת תגובה

יש לכם מה להגיד ?

*