Old city Jerusalem

עיר העתיקה

הסנטה של ירושלים
קהילה כותבת | 17/12/2018
איך נולד חג המולד, מי עוד חוגג יום-הולדת עם ישוע ומה הקשר למזג האוויר?
קהילה כותבת | 24/12/2017
חלב, דבש ומי סוכר
קהילה כותבת | 29/05/2017
מי מכיר את משקה הסוס?
קהילה כותבת | 31/10/2016
עץ אשוח, ענפים ירוקים – מה לזה ולחג המולד?
קהילה כותבת | 31/10/2016