השלטון הבריטי והקמת המדינה

1917 לספירה

התצוגה מסכמת באמצעות קטעים ארכיוניים נדירים את האירועים המרכזיים שהתרחשו במהלך 30 שנות המנדט הבריטי בארץ-ישראל עד להקמת מדינת ישראל וקביעת ירושלים כבירתה בשנת 1948.

קיר מדיה (Video Wall), תצוגת הקבע (מוזיאון מגדל דוד, ירושלים)

המנדט הבריטי עד הקמת מדינת ישראל

תצוגה של קטעים ארכיוניים

קיר מדיה (Video Wall)