moment1.jpg

סיור

על גבעת התחמושת

סה״כ לתשלום
0.00 ₪
לקראת יום ירושלים - סיור באתר הקרב ובאתר ההנצחה שבגבעת התחמושת

הקרב הקשה על גבעת התחמושת במלחמת ששת הימים נקשר בתודעה הציבורית בגבורה ובהקרבה, ותפס מקום מרכזי בזיכרון המערכה על ירושלים במלחמת ששת הימים. אחרי המלחמה הפך המקום לאתר ההנצחה המרכזי לחללי מלחמת ששת הימים בעיר. בסיור נעקוב אחר סיפור הקרב שהתרחש במקום, ונעסוק בהתפתחות אתר ההנצחה שהוקם על הגבעה, בשינויים שעבר בשנים האחרונות ובמשמעויותיהם של אלה בעיצוב הזיכרון.

כמה פרטים חשובים
Calendar
תאריך ושעה
יום ו׳
30.4.2021
12:00 - 9:00
 price-icon.png
מחיר
90 ₪
מדריך
מדריך
דר' שמואל בהט
מספר הכרטיסים מוגבל
לרכישת כרטיסים