via-dolorosa

השתלמות למורי דרך: עיונים חדשים בדרך הייסורים

יום העיון יציג שלושה מחקרים חדשים על התפתחותה של דרך הייסורים בעבר הרחוק והקרוב

השתלמות 11

סוג ההשתלמות: יום עיון (3 הרצאות)
מרצים: פרופ' רוני אלנבלום, גב' נטע אמיר, דר' אנסטסיה קשמן  |  שפה: עברית
נקודת התחלה: קמפוס הר הצופים – בניין מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח  |  נקודת סיום: קמפוס הר הצופים
ציוד נדרש: אוכל, כלי כתיבה

*ההשתלמות מיועדת אך ורק למורי דרך, עם תעודה בתוקף/שאינה בתוקף
*קיום ההשתלמות מותנה באשור ובהנחיות משרד הבריאות
Calendar
תאריך
25.1.21
1
מחיר
130 ₪
מוזיאון מגדל דוד
שעות
14:00 - 9:00