moment_cover.jpg

סדרת סיורים

ירושלים - רגע בזמן

בסדרת הסיורים החדשה שלנו, אתם מוזמנים להכיר ולשמוע על האירועים ההיסטוריים שהשפיעו על העיר.
יום ו׳ | 9.4.21
term_icon סיורים
סיור הרובע היהודי בתש"ח
לקראת יום העצמאות: סיור בעיר בעתיקה בעקבות סיפור נפילתו של הרובע היהודי
יום ו׳ | 30.4.21
term_icon סיורים
סיור על גבעת התחמושת
לקראת יום ירושלים - סיור באתר הקרב ובאתר ההנצחה שבגבעת התחמושת
יום ו׳ | 14.5.21
term_icon סיורים
סיור ככה כן בונים חומה
סיור בעיר העתיקה בעקבות החומה שכמעט ונשכחה - החומה האיובית
יום ו׳ | 28.5.21
term_icon סיורים
סיור אם כל הכנסיות
סיור בעיר העתיקה בעקבות הלנה וביקורה בירושלים