first-community

הקהילה הראשונה - סיור למבוגרים

סה״כ לתשלום
0.00 $
סיור בעיר העתיקה בעקבות ראשוני הקהילה הנוצרית בירושלים

נכיר את סיפורה של הקהילה היהודית-נוצרית אשר פעלה בירושלים במאה הראשונה לספירה, לאחר היפרדות הנצרות מהיהדות. נעסוק בוויכוחים שהסעירו את הקהילה, בדמויות החשובות שפעלו בה, בהנצחתה של הקהילה ובחשיבותה בנצרות היום.
נבקר בחדר הסעודה האחרונה שבין השאר מנציח את הולדת הכנסייה, בכנסייה הארמנית המנציחה את מנהיג הקהילה, ובעוד שתי כנסיות הטוענות לכתר "ממשיכות הקהילה הלגיטמית".

* הפעילות בסיוע משרד ירושלים ומורשת
* כל משתתף יקבל כרטיס כניסה למוזיאון ושובר לקפה ומאפה

 

ירושלים ומורשת

 

כמה פרטים חשובים
Calendar
תאריך ושעה
11.12.20
12:00 - 9:00
1
מחיר
90 ₪
מדריך
מדריך
אביב הרצליך
מספר הכרטיסים מוגבל
לרכישת כרטיסים