the Jewish Quarter

סיור

הרובע היהודי בתש"ח

לקראת יום העצמאות: סיור בעיר בעתיקה בעקבות סיפור נפילתו של הרובע היהודי

ב-28 במאי 1948, שבועיים בדיוק אחרי הקמת המדינה, נפל הרובע היהודי בידי הלגיון הערבי. בכך הוא נותר, ביחד עם העיר העתיקה ועם חלקים אחרים של ירושלים, בידי ממלכת ירדן עד לשנת 1967.

האם נפילת הרובע נבעה מנסיבות צבאיות ומכורח המציאות, או שמא הנהגת היישוב היהודי לא כל כך רצתה להצילו? נעקוב אחרי שלבי הלחימה ברובע היהודי עד לכיבושו, ונדון בשאלה הטעונה של הנסיבות שהובילו לכך והמשמעויות ההיסטוריות בהקשר הישראלי-ציוני.

 

כמה פרטים חשובים
Calendar
תאריך ושעה
יום ו׳
9.4.2021
12:00 - 9:00
 price-icon.png
מחיר
80 ₪
מדריך
מדריך
דר' שמואל בהט