Tower of David' Roof top

יובל לאיחוד העיר

סיור אל ירושלים החצויה בשנים 1948–1967 וסיפור שיקומה של העיר לאחר מלחמת ששת הימים.
נתחיל את הסיור במוזיאון מגדל דוד, בתצפית אל שני חלקי העיר ואל תוואי הקו העירוני. נכיר את המצודה, שהייתה נקודה אסטרטגית על הקו העירוני במהלך השנים הללו. נסייר לאורך חומת העיר העתיקה ונשמע את סיפורן של שכונות הגבול ממילא, מוסררה וימין משה. במרכז המבקרים שבפארק טדי נתוודע לדמותו של טדי קולק, ראש העיר המיתולוגי, שנודע כבונה ירושלים העכשווי וכמי שהפך אותה מעיר חצויה לעיר רב-תרבותית בעלת שם ויוקרה בינלאומיים.
 
משך הסיור: שלוש שעות.

הזמנות לסיורים
טלפון: 02-6265347
פקס: 02-6264014
education@tod.org.il