מעבר לתוכן מרכזי

השער – הבית לשיח על ירושלים

המרכז החינוכי החדש במגדל דוד – מוזיאון ירושלים

השער – הבית לשיח על ירושלים

חזון

השער – המרכז החינוכי מגדל דוד ינחיל את אהבת ירושלים וידיעתה. המרכז יפעל מתוך כמיהה לעיר הקדושה כמוקד של עבר מפואר, המעצב את ההווה בישראל, וניצב כשער הכרחי לעתיד מעורר השראה, מלא בחזון אוניברסלי ולאומי כאחד. המרכז יעמיד את ירושלים כשער להבנתה של החברה הישראלית והזהות היהודית או האישית ויעודד את הבאים בשעריו לקחת חלק בעיצוב פני העם והחברה בעיר ובארץ. המרכז יפגיש בין ישן וחדש, בין קודש וחול, בין השפות, הקהילות והמסורות השונות, שבליבן ירושלים. המרכז יחזק את הקשר של ירושלים עם העם היהודי בישראל ובתפוצות, וכן עם כלל המאמינים בקדושתה של ירושלים מבין הדתות השונות, מתוך אמונה ששותפות עם אלו מחזקת את ירושלים כבירת ישראל, ומביאה ברכה לכלל המאמינים בה.

ייעוד
מתוך מקומו במצודת מגדל דוד, יעמוד המרכז החינוכי מגדל דוד כשער הכניסה לכל העוסק בירושלים. המרכז ישמש כמוקד ידע, למידה, בירור ומפגש עם סיפורה המלא של העיר, על כל תקופותיה, קהילותיה ואתגריה, בעבר ובהווה, לקראת עתיד משותף. המרכז יציע תוכניות חינוכיות מעוררות השראה, המתמודדות באומץ ובכנות עם ירושלים ועם מקומה בחברה הישראלית, זאת ללא מורא מעיסוק במורכבותה של העיר, מתוך אמונה בברכה שטמונה במורכבות זו. מתוך אחריות לסיפורה של העיר כטבורו של עולם, יעסוק המרכז במרכזיותה של ירושלים כעיר הקודש, הרוח וההתגלות של היהדות, הנצרות והאסלאם. המרכז יצור מפגש של חיבור אישי השוזר את סיפורו של המבקר בסיפורה של העיר, ויכוון להעצים את מקומה בזהות האישית, הדתית והלאומית. תכניות המרכז תהיינה איכותיות, מגוונות ויצירתיות ויתבססו על האתר היחודי בו הוא שוכן. התוכן יהיה מקצועי, מבוסס אקדמית ומחקרית, יוגש באמצעות טובי המדריכים והמנחים וימוקם בחזית הקידמה הטכנולוגית. המרכז ישרת את כל הבאים בשעריו, יפנה לקהלים מגוונים, ויקים תוכניות חינוך ומנהיגות אשר יחד ייצרו קהילה מגוונת ומעמיקה הלוקחת חלק בסיפורה של ירושלים.

אנו מציעים לכם תוכניות עשירות ומגוונות הפונות לכלל הגילים והמגזרים במערכת החינוך.

ניתן להזמין החל מספטמבר 2023