audio guide tour

סיורים עצמאיים

באמצעות מדריך קולי

 

בימים אלו המוזיאון מחדש את פניובשל העבודות תצוגת הקבע של המוזיאון סגורה.  הביקור במוזיאון כולל שני מסלולי סיור מלווים במדריך קולי: סיור בין דגמי ירושלים לאורך חצר הארכאולוגית וסיור בחפיר ובקישלה

term_icon סיורים
ירושלים ממעוף הציפור
מסלול סיור חדש בין דגמים היסטוריים המציגים את ציר הזמן של ירושלים
term_icon סיורים
ארמון הורדוס והקישלה
האירועים ההיסטוריים שעיצבו את דמותה של ירושלים נחשפים במעמקי האדמה